Czy w PKP CARGO S.A. jest nadwyżka zatrudnienia - wystąpienie do Zarządu Spółki o udzielenie informacji

Czy w PKP CARGO S.A. jest nadwyżka zatrudnienia - wystąpienie do Zarządu Spółki o udzielenie informacji

nadw zatrudjpg