Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych

RAZEM SILNIEJSI

Aktualności

Nowe stawki kilometrówki

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych...

Czytaj Więcej

Interpelacja nr 38111

Interpelacja nr 38111do ministra aktywów państwowychw sprawie przekazanych w 2018 r. i 2019 r. przez spółkę PKP SA środków finansowych do Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Czytaj Więcej

Interpelacja nr 38104

Interpelacja nr 38104 do ministra infrastruktury w sprawie umów zawieranych przez Ministerstwo Infrastruktury ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści) lub jego prowincją i fundacjami z nim związanymi

Czytaj Więcej