Informacje

Ekwiwalent węglowy - zmiany...

Realizując postanowienia Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w dniu 4 lipca 2022 wystąpiliśmy do Prezesa PKP CARGO S.A. z wnioskiem o rozpoczęcie prac nad urealnieniem wysokości ekwiwalentu węglowego.

Czytaj Więcej