Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się spotkanie dotyczące postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele strony społecznej, w tym wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Informacja o organizacji spotkania została skierowana do OPZZ przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na petycję OPZZ i FZZ z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz poszerzenia katalogu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Petycja została złożona w Ministerstwie podczas manifestacji w sprawie emerytur pomostowych zorganizowanej przez OPZZ.

OPZZ zwróciło się w petycji z wnioskiem o uchylenie przepisu art. 4 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych, który uzależnia przyznanie prawa do emerytury pomostowej nie od rodzaju wykonywanej pracy, a od daty jej rozpoczęcia. Podkreślono w niej, że stopniowe wygaszanie emerytur pomostowych miało być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Jednak pomimo tego, że już ponad 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii w tym zakresie, rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.

W petycji postulowano również weryfikację katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Jest to uzasadnione faktem, że wiele grup zawodowych zostało pominiętych w ustawie o emeryturach pomostowych mimo wcześniejszej obecności w wykazie, a ponadto powstały nowe zawody, których charakter pracy uzasadnia umieszczenie ich w katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

5 stycznia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję skierowaną przez OPZZ i FZZ 19 października 2022 r. podczas manifestacji ws. uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Zaznaczono w niej, że do końca 2021 roku resort przedstawiał negatywne stanowisko w tej kwestii, jednak dziś, dzięki dyskusjom na forum Rady Dialogu Społecznego, dostrzega wagę zgłaszanych przez organizacje związkowe argumentów. W trakcie posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS 7 grudnia 2022 r. strona rządowa zaproponowała zorganizowanie spotkania roboczego o charakterze eksperckim w tej sprawie.  Spotkanie ws. postulatu dotyczącego uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do włączenia do wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze zaplanowano na 24 stycznia.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na petycję ws. emerytur pomostowych TUTAJ