Ostatnie pożegnanie Grześka Siódmaka

Ostatnie pożegnanie Grześka Siódmaka

W poniedziałek 18 września 2023 w asyście przybyłych na uroczystości pogrzebowe pocztów sztandarowych organizacji zrzeszonych w FZZMK odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku naszego zmarłego  kolegę ś.p. Grzegorza Siódmaka. Wspomnienie nad grobem zmarłego wygłosił Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych Grzegorz Samek.  Pożegnaliśmy niezwykle oddanego kolejarzom działacza związkowego. Spoczywaj w pokoju Grzegorz.

PHOTO-2023-09-18-18-52-50jpg

PHOTO-2023-09-18-18-52-01jpg