UTK - stabilne zatrudnienie na kolei

UTK - stabilne zatrudnienie na kolei

Stabilne zatrudnienie na kolei

Przez ostatnie dwa lata na kolei trwała stabilizacja zatrudnienia. W 2016 roku przewoźnicy i zarządcy infrastruktury zatrudniali ponad 91 tys. osób. Spadek liczby zatrudnionych był niewielki w porównaniu do lat wcześniejszych. Największymi pracodawcami pozostają spółki z grupy PKP.
Najwięcej pracowników zatrudniają zarządcy infrastruktury. Na koniec 2016 r. liczba zatrudnionych przez zarządców infrastruktury wyniosła 40 934 osób, o 0,8% więcej niż w 2015 r. i najwięcej od 2009 r. Jest to efekt przede wszystkim kolejnego zwiększenia zatrudnienia u największego zarządcy infrastruktury PKP PLK. Wzrost ten był mniejszy niż w 2015 r. i wyniósł niecały 1%. Kolejny rok z rzędu nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia u takich zarządców jak PKP SKM, KP Kotlarnia, CTL Maczki-Bór, Infra Silesia i Euroterminal Sławków.

W 2016 r. u przewoźników towarowych pracowało 27 590 osób. Oznacza to spadek zatrudnienia o 1,3% w porównaniu z rokiem 2015. Patrząc na zatrudnienie w sektorze przewozów kolejowych można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat przedsiębiorstwa sukcesywnie redukują liczbę pracowników.

 
Mat. UTK

U przewoźników pasażerskich na koniec 2016 r. było to 22 555 pracowników. W porównaniu do 2015 r. oznacza to spadek o 0,5%. Od 2014 r. dynamika spadku zmalała i utrzymuje się na podobnym poziomie. Spośród spółek, które odnotowały największe spadki zatrudnienia, wskazać należy Przewozy Regionalne. W 2015 r. spółka ta zatrudniała 8 247 osób. Na koniec 2016 r. było to już 7 434 osób (spadek prawie o 10%).

Najwięksi pracodawcy

Jeśli chodzi o zatrudnienie wśród zarządców infrastruktury niekwestionowanym liderem są PKP PLK. Udział głównego zarządcy w ogóle zatrudnionych wyniósł 96,5%. Do zestawienia nie są wliczani zarządcy WKD i UBB Polska.

Pomimo dużej redukcji zatrudnienia na poziomie 3%, PKP Cargo pozostaje największym pracodawcą wśród przewoźników towarowych. Ponad 68% pracowników zatrudnionych u przewoźników rzeczy pracuje właśnie w tej spółce (64% w 2015 r.). Drugie miejsce na rynku pod względem wielkości zatrudnienia zajmuje grupa DB z ponad 5% udziałem. Łącznie w największych 9 spółkach na 69 funkcjonujących w 2016 r. zatrudnionych było ponad 93% ogółu pracowników.

 
Mat. UTK

Analizując zatrudnienie w poszczególnych spółkach wykonujących regularne (rozkładowe) przewozy pasażerskie, należy zauważyć, że ponad dwie trzecie pracowników zatrudnionych jest w dwóch spółkach: Przewozy Regionalne i PKP Intercity. W związku ze zwiększeniem oferty przewozowej poziom zatrudnienia w PKP Intercity wzrósł o 5,5% w 2016 r. w porównaniu do 2015 r.

 
Mat. UTK

Więcej ciekawych danych można znaleźć w przygotowanym przez UTK „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.