Wspólne wystąpienie Związków Zawodowych do Zarządu PKP Intercity o wdrożenie podwyżek wynagrodzenia

Wspólne wystąpienie Związków Zawodowych do Zarządu PKP Intercity o wdrożenie podwyżek wynagrodzenia

IC 2021jpg